سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی کاشفی کاویانی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی برق، قطب علمی قدرت
سیدعلی پورموسوی کانی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی برق، قطب علمی قدرت
علی جهانباتی ادرکانی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی برق، قطب علمی قدرت

چکیده:

هدف از آموزش شبکه های عصبی، یافتن اندازه وزنها و بایاس ها به نحوی است که خطای داد ه های آموزش را به حداقل ممکن برساند. لذا آموزش شبکه های عصبی را می توان در بردارنده یک مسأله بهینه سازی دانست که هدف از آن بهینه سازی ضرایب وزنی و بایا س ها جهت دستیابی به حداقل خطای آموزش می باشد. در روش های مرسوم جهت آموزش شبکه های عصبی از الگوریتم پس انتشار و دیگر روش های گرادیانی استفاده میشود. این روش ها در مواردی که شکل تابع غیرخطی و پیچیده باشد، ضعف و ناکارآمدی خود را نشان میدهند. در این مقاله، آموزش شبکه عصبی با استفادهاز الگوریتم PSO انجام شده است. به کارگیری الگوریتمPSOدر آموزش شبکه های عصبی و مقایسه صورت گرفته با الگوریتم آموزشی پس انتشار،نشان می دهد که در مسائل پیچیده توأم با فرآیندهای غیرخطی، استفاده از الگوریتم جدید کارآیی بالاتری را به همراه دارد. در انتها نتایج پیاده سازی الگوریتم ارائه شده بر روی دو مسأله و مقایسه آن با روش آموزشی پس انتشار آورده شده است.