مقاله آموزش عالي به مثابه رسانه اي براي فرهنگ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در برگ فرهنگ از صفحه ۷۷ تا ۸۵ منتشر شده است.
نام: آموزش عالي به مثابه رسانه اي براي فرهنگ
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هكني شلدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بدون ترديد نهاد دانشگاه در عرصه فرهنگي نقش بسيار چشمگيري دارد چرا که هم توليد کننده فرهنگ است و هم به نحوي مصرف کننده آن در شکلي بازتابي. نقشي دوگانه که ريشه «قدرت نرم» برخي کشورها را بايد در آن جست.
دخالت در دانشگاه براي دنبال کردن متني که حاوي پيام هاي فرهنگي از قبل طراحي شده است، تحرک را از دانشگاه مي گيرد و آن را در مسيري خاص محدود مي سازد.
اين مقاله به اهميت دانشگاه به عنوان يک نهاد فرهنگي مي پردازد و نقش گروه هاي مختلف در ايجاد و رواج فرهنگ خاص خود در دانشگاه را تحليل مي کند و تمرکز مثالي آن بر فرهنگ آمريکا به عنوان نظامي التقاطي و متناقص است.