مقاله آموزش عالي مشوق رشد در اقتصادهاي باز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي از صفحه ۴۹ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: آموزش عالي مشوق رشد در اقتصادهاي باز
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش عالي
مقاله بازبودن
مقاله اقتصاد باز
مقاله رشد اقتصادي
مقاله سرمايه انساني
مقاله داده هاي ترکيبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي يزدان
جناب آقای / سرکار خانم: فرجادي غلامعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با گسترش جهاني شدن و يکپارچگي بيش از پيش اقتصاد کشورها در دو دهه گذشته و مطرح شدن مباحث مربوط به اقتصاد دانش، بحث آموزش عالي و سرمايه گذاري بر روي آن مورد توجه بسياري از انديشمندان و صاحب نظران قرارگرفته است. مطالعات تجربي نشان مي دهد که تاثير آموزش بر رشد اقتصادى در کشورهايي که سياست هاي باز اقتصادي را دنبال کرده اند، قوي تر بوده است. در اين مقاله اثر آموزش عالي بر رشد اقتصادي در کشورهاي باز و بسته اقتصادي در طي دوره ۲۰۰۰-۱۹۸۰ با استفاده از روش داده هاي ترکيبي براي ۸۲ کشور جهان بررسي و نشان داده شده است که در اقتصادهاي باز ضريب آموزش عالي مثبت و معنادار است. در مقابل، در کشورهاي بسته اثر آموزش عالي بر رشد معنادار نيست. در واقع، سرمايه گذاري در آموزش عالي فقط در کشورهاي باز اقتصادي شوق رشد بوده است.