سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور

تعداد صفحات: ۲۷

نویسنده(ها):

غلامعلی منتظر – استادیار دانشگاه تربیت مدرس
محمد فتحیان – پژوهشگر فناوری اطلاعات

چکیده:

اهمیت اشتغال به عنوانی یکی از ضرورتهای فردی و اجتماعی بر هیچ کس پوشیده نیست. افزایش نرخ اشتغال در جامعه بدون توجه به امر آموزش و تربیت نیروهای کارامد که از عهده مشاغل مجود برایند، میسر نمی شود. فناوری اطلاعات که به عنوان خاستگاه اصلی جامعه اطلاعاتی ناشی از ظهور کامپیوتر ، توسعه شبکه های مخابراتی و نیاز روز افزون به استفاده از اطلاعات بوده است. در زمینه های مختلف اقتصادی تاثیری شگرف خواهد گذاشت از لحاظ بازار کار و اشتغال، توسعه این فناوری موجد مشاغل جدید با کیفینی نو و برتر است. به عنوان مثال، در استرالیا نرخ رشد شاغلان در این بخش در فاصله سالهای ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۰ بیش از ۳۰ درصد بوده است. در ایرلند این نرخ در طی سالهای ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۹ برابر ۱۸ درصد و متوسط سهم اشتغال فناور اطلاعات در ۱۵ کشور عضو اتحادیه اروپا برابر با ۹/۳ درصد بوده است.
بدون شک نقش اصلی نظام آموزش عالی کشور، پرورش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز برای بازار کار کشور و به منظور تصدی مشاغل کلیدی است. در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز ضروری است ضمن نیاز سنجی منابع انسانی متخصص کشور، چنین نقشی توصیف و تبیین گردید. در این مقاله، با تبیین مفاهیم «نیروی کار متخصص» ، «فناوری اطلاعات» و «برنامه ریزی منابع انسانی» ، به تاثیر انقلاب در شکل گیری مشاغل مختلف و مرتبط با فناروی اطلاعات پرداخته و با بررسی روشهای مختلف پیش بینی نیروی انسانی مورد نیاز، نتایج حاصل از این پش بینی درچند کشور شمال مورد بررسی قرار گرفته و سرانجام به موضوع فناوری اطلاعات در ایران و اثر آن بر پدید آمدن «نیروی کار فناوری اطلاعات» و «نیروی کار متاثر از فناوری اطلاعات» و نیز نقش اموزش عالی در برآورده کردن نیازهای منابع اسنانی متخصص در این حوزه پرداخته شده است.