سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسن یاسری – کارشناسی ارشد اقتصاد

چکیده:

هدف از ارائه اینمقاله توصیف توسعه مبتنی بر توسعه کارآفرینی با استفاده از مفاهیم توسعه ای نظیر توسعه انسانی – سرمایه انسانی و منابع انسانی و از سوی دیگر موجود بر نیل به این هدف است. موانع موضوف در قالب مباحث رشد جمعیت و بیکاری – دوگانگی ناشی از سیاستگذاری نامناسب و شرایط اقلیمی – پیچیدگی فرایند جذب و جلب سرمایه گذاری و انباشت سرمایه عنوان گردیده است. کاملاً مبرهن است که هم رفع موانع و هم نیل به توسعه پایدار قائم به انسان و قابلیتهای انسانی است . باروری استعدادها و تواناییهای انسانی منوط به آموزش توسعه ای و تربیت کارآفرینان خلاق و نواور است. از این رو در ادامه بحث به مفاهیم کارآفرینی و ویژگی آنها و نقل دولت در این خصوص پرداخته شده و در نهایت پیشنهادات مترتب ارائه گردیده است.