سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش بین المللی مدیریت
تعداد صفحات: ۱۹
نویسنده(ها):
مرتضی اسمعیلی کارتیجی – دانشجوی ارشد رشته فلسفه

چکیده:
فلسفه برای کودکان پیش دبستانی کمک به انان است تا بتوانند فلسفه ورزی را آغاز کنند پرداختن به تربیت کودک در سال های اولیه زندگی موقعیت بسیار مناسبی برای جلوگیری و یا کاستن از اشکالات یادگیری است ومنافع ماندگاری برای خانواده و اجتماع دارد از جمله تقویت ارزشهای اخلاقی، اجتماعی شدن،بسیج اجتماعی و….فلسفه برای کودکان تلاشی است برای توسعه فلسفه با این هدف که استدلال و داوری منطقی در قالب فلسفه به این کودکان آموخته شود وقدرت استدلال، داوری وتمییز، ازاهمیت انکار ناپذیری در زندگی فردی و حیات جمعی برخوردار است. کاوشگری فلسفی در کلاس درس یا در محیط مهد های کودک به آنان امکان می دهد بادنیای خویش آشنا شوند و نیز کشف کنند که چه چیزی در این دنیا ارزشمند و قابل ستایش است. کار مربی آماده کردن کودکان برای پرورش و یادگیری است.مطالعات و تحقیقات انجام شده نشان می دهد که دوران دانشگاهبرای آموزش مهارت های ذهنی و استدلالی افراد بسیار دیر است و باید این کار را از دوره های پیش دبستانی و حتی کمتر آن شروع شود؛ بدین ترتیب برنامه جدیدی با عنوان فلسفه برای کودکان طراحی شد و از آن طریق فلسفه وارد دبستانها و مدارس گردید. فلسفه برای کودکان با وجود این که به شیوه ای تخصصی در میان بزرگان علمو ادب ایرانی پیگیری می شود، متاسفانه درسطح آموزش های مدرسه ای نمود چندانی با آن چه به عنوان فلسفه برای کودک نامیده می شود، ندارد. فلسفه برای کودکان با ارائه تعداد زیادی از تمرینها افق دید آنها را وسیع تر می سازد.این برنامه که به زبانی ساده پراز تجربه ها و تمرین هاست که با کودکان در طی ۳۲ سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش مقطع ابتدایی بدست آورده ام به آنها یاد می دهد که چگونه باید فکر کنند. با استفاده از این برنامه، معلمان آموزش دیده، کودکان را به تفکر عمیق تر درباره ایده هایی که پس کار مدرسه ای آنها قرار دارد، تشویق می کنند