سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش نوآوری در برنامه های درسی دوره ابتدایی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

زهرا نیکنام –

چکیده:

در این مقاله به سواد فناورانه به عنوان یک ضروت قرن بیست و یکمی برای کلیه شهروندان جامعه پرداخته می شود . برای این منظور در ابتدا تعریف ها و تعابیر مختلفی که از فناوری و سواد فناورانه ارائه شده است مطرح می گردد . این کثرت تعاریف ناشی از مواضع و رویکرد های مختلفی است که در پرداختن به این مفاهیم وجود دارد . با این حال دو دسته مجزا در پژوهش ها و تحقیق های مرتبط با رویکردهای برنامه درسی در آموزش فناوری مشهود است که در بخش دیگر بدان پرداخته شده است . مفهوم قابلیت فناورانه به عنوان هدف عمده آموزش فناوری در ادامه کار مورد بحث و بررسی قرار می گیرد . در ادامه به رویکرد های مطرح در زمینه آموزش فناوری در مقطع ابتدایی پرداخته می شود و از آنجا که وجه اشتراک همه آن ها توجه به فعالیت عملی
است، به تشریح یک مدل مفهومی برای یادگیری در آموزش فناوری و مبتنی بر فعالیت عملی به عنوان فرایند حل مساله خلاق پرداخته می شود و به توضیح این خواهیم پرداخت که چگونه از خلال این فعالیت اهداف دوره ابتدایی قابل تحقق است