مقاله آموزش كاهش تاثير پارامترهاي الگوريتم ژنتيك در بهينه يابي سطح مقطع و توپولوژي سازه هاي خرپايي توسط روش جستجوي چند منظوره که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در فناوري آموزش (فناوري و آموزش) از صفحه ۵۷ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: آموزش كاهش تاثير پارامترهاي الگوريتم ژنتيك در بهينه يابي سطح مقطع و توپولوژي سازه هاي خرپايي توسط روش جستجوي چند منظوره
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهينه يابي
مقاله الگوريتم ژنتيك
مقاله سازه هاي خرپايي
مقاله توپولوژي
مقاله روش جستجوي چندمنظوره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كلات جاري وحيدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: طالب پور محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روش بهينه يابي بر اساس الگوريتم ژنتيك (GA) از جمله روش هاي مفيد بهينه يابي است؛ اما كندي اين فرايند بهينه يابي از طريق GA جهت نيل به نقطه بهينه و عدم شناخت دقيق پارامترها و روابط حاكم بر GA، از قبيل تعداد نسل ها، نرخ پيوند، نرخ جهش، چگونگي فرايندانتخاب و …. سبب مي شود تا در برخي موارد GA بهينه محلي را بيابد و در آن متوقف شود. در اين مقاله سعي شده است تا با ارايه روشي نوين، بهينه يابي سطح مقطع و توپولوژي خرپاها به نحوي انجام شود كه مشكلات فوق الذكر تا حد امكان برطرف شود. به اين منظور يك سيستم كامل با زير بخش هاي متفاوت تحت عنوان جزيره، عمل جستجو در فضاي طراحي را به عهده مي گيرد. در هر جزيره عملگرها و پارامترهاي متفاوت، به طور جداگانه به كار گرفته مي شود. در ادامه پس از طي چند نسل مشخص، بر اساس نرخ مهاجرت، بهترين كروموزوم هاي هر جزيره به طور تناوبي به جزيره ديگر منتقل شده و جايگزين كروموزوم هاي ضعيف مي شود. سپس بر اساس روش هاي پيشنهادي مطروحه، فرايند GA بر اساس نتايج و روش هاي مناسب دنبال مي شود تا بهينه عمومي با كمترين وابستگي به پارامترهاي GA حاصل شود. در خاتمه با طرح و ارايه چند مثال مطرح، نتايج، مورد بررسي قرار گرفته است.