مقاله آموزش مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش عالي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در راهبردهاي آموزش از صفحه ۱۶۷ تا ۱۷۱ منتشر شده است.
نام: آموزش مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش عالي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات
مقاله آموزش عالي
مقاله يادگيري فعال
مقاله انعطاف پذيري
مقاله همکاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرج الهي مهران
جناب آقای / سرکار خانم: ظريف صنايعي ناهيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: فرآيند آموزش عالي در هر جامعه از اهميت زيادي برخوردار است. دانشگاه هاي عصر حاضر با دگرگوني عمده اي مواجه هستند. کمبود بودجه، افزايش شمار دانشجو، تغيير جمعيت دانشجويي، نيازهاي آموزشي متنوع و جديد اجتماع به تغييرات سازماني نياز دارد، تغييراتي که با نيازهاي جديد هماهنگ باشند. با آموزش مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات (فاوا)، امکان “يادگيري بدون محدوديت زماني و مکاني” متناسب با نيازهاي دانشجو فراهم مي شود. استفاده از فاوا نماد دوره جديدي از آموزش است. فاوا، الگوي فکري آموزش را دگرگون، مدل هاي موجود آموزشي را غني تر و شيوه هاي آموزشي جديدي را نيز ايجاد مي کند. اين مدل ها ويژگي هاي آموزش مبتني بر فناوري را به اشتراک مي گذارند و شيوه هاي جديد آموزش و يادگيري را پيشنهاد مي کنند که در آنها، يادگيرنده نقش فعالي داشته و بر يادگيري خودراهبر، مستقل، انعطاف پذير و تعامل کننده تاکيد دارد.
نتيجه گيري: استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات، نماد دوره جديدي از آموزش است. فناوري اطلاعات و ارتباطات، الگوي فکري آموزش را دگرگون و مدل هاي موجود آموزشي را غني تر کرده و شيوه هاي جديدي نيز ايجاد مي کند. اين مدل ها ويژگي هاي آموزش مبتني بر فناوري را به اشتراک مي گذارند و شيوه هاي جديد آموزش و يادگيري را پيشنهاد مي کنند که در آن، يادگيرنده نقش فعالي داشته و بريادگيري خودراهبر، مستقل، انعطاف پذير و تعامل کننده تاکيد دارد.