مقاله آموزش مديريت تعارض کار خانواده: يک بررسي تجربي در کارمندان زن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در روانشناسي تحولي (روانشناسان ايراني) از صفحه ۳۴۵ تا ۳۵۱ منتشر شده است.
نام: آموزش مديريت تعارض کار خانواده: يک بررسي تجربي در کارمندان زن
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعارض کار خانواده
مقاله باور به خوداثربخشي
مقاله مديريت تعارض
مقاله مديريت نقش هاي چندگانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملكيها مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: باغبان ايران
جناب آقای / سرکار خانم: فاتحي زاده مريم السادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يک گروه شامل ۶۲ زن متاهل و شاغل در دانشگاه اصفهان انتخاب وبه طور تصادفي در دو گروه آزمايشي و گواه جايگزين شدند و به پرسشنامه هـاي تعارض کار خانواده (نت مه ير ،۱۹۹۶) و باور به خوداثربخشي (سيمون و هنسي، ۲۰۰۵) پاسخ دادند. گروه آزمايشي به مدت ۶ جلسه (دو ساعته) طي يک ماه تحت آموزش برنامه مديريت تعارض بين کار و خانواده قرارگرفت. نتايج تحليل کوواريانس کاهش معنادار تعارض کار خانواده و افزايش باور به خوداثربخشي را درگروه آزمايشي در مقايسه با گروه گواه نشان دادند و تاثير آموزش را در حل تعارض ها برجسته کردند.