سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی الکترونیکی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
پروانه خانیا – کارشناس ارشد جغرافیادبیرآموزش پرورش استان اصفهان1393

چکیده:
هنر آینده پژوهی انسان قرن 12 را به بنای ساختمانها با ویژگیهای متفاوتی از قبل نیازمند کرده است با توجه به مشکلات کنونی و آینده جهان در خصوص گرمایش کره زمین آلودگی هوا مشکلات شهری و شهرنشینی استفاده بیش از اندازه از انرژی های تجدید ناپذیر انسان را به آن داشته که نوع معماری بناها را در شهرها تغییر دهد. شهرهای موفق گردشگران بیشتری را جذب خواهد کرد. اهداف اصلی ساخت این شهرها ، رفاه ، آسایش، زیبایی سلامت و نوآوری و… است. اصالت طبعیت در ساخت فضاهای شهری باید در اولویت باشد مانند معماری نوین در شهرهای نیویورک، پاریس ، رم، بارسلون ضرابی ، 2931در انجام این تحقیق از ده منبع داخلی و روش کتابخانه ای و تجارب شخصی استفاده شده است.