مقاله آموزش مهارتهاي شوخ طبعي و کاهش افسردگي در بيماران آسيب نخاعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در روانشناسي تحولي (روانشناسان ايراني) از صفحه ۲۲۷ تا ۲۳۶ منتشر شده است.
نام: آموزش مهارتهاي شوخ طبعي و کاهش افسردگي در بيماران آسيب نخاعي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسيب نخاعي
مقاله افسردگي
مقاله شوخ طبعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: به پژوه احمد
جناب آقای / سرکار خانم: جهانگيري مريم
جناب آقای / سرکار خانم: زهراكار كيانوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش، اثربخشي آمـوزش مهارتهاي شوخ طبعي در کـاهش افسردگي افراد با آسيب نخاعي بررسي شد. از دو مرکز توانبخشي شهر تهران، ۲۴ مراجعه کننده (۱۲ زن و ۱۲ مرد) با آسيب نخاعي که نمره هايـي بـالاتر از ميانگين در پرسشنامه افسردگي بک (بک و استير، ۱۹۸۷) به دست آوردند، به طـور تصادفي در دو گـروه آزمايشي و کنترل (در هر گروه ۱۲ نفر) قرار گرفتند. طي دو ماه، گـروه آزمايشي هشت جلسه مهارتهاي شوخ طبعي مبتني بـر بـرنامه ۸ مرحله اي مهارتهاي شوخ طبعي مک گـي (۲۰۰۲) را آموزش ديدند. پس از اجراي مجدد پرسشنامه افسردگي بک در دو گروه، نتايج نشان دادنـد که افسردگي گروه آزمايشي در مقايسه با گروه کنترل کاهش پيدا كرد. استلزامها بر اساس کاهش افسردگي در بيماران با آسيبهاي نخاعي بحث شد.