مقاله آموزش ميان ‌رشته ‌اي: نوآوري علوم شناختي در آموزش فلسفه ذهن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مطالعات ميان رشته اي در علوم انساني از صفحه ۶۷ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: آموزش ميان ‌رشته ‌اي: نوآوري علوم شناختي در آموزش فلسفه ذهن
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله علوم شناختي
مقاله آموزش ميان ‌رشته ‌اي
مقاله فلسفه ذهن و بررسي يکپارچه ذهن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تلخابي محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله در نظر دارد پيامد علوم ‌شناختي را به منزله مطالعه اي بين ‌رشته ‌اي در آموزش فلسفه ذهن بررسي کند. علوم‌ شناختي با پرداختن به بررسي يکپارچه ذهن در روش ‌شناسي پژوهشي خود، اين امکان را به وجود آورده که شيوه‌ ها و فنون جديدي در زمينه روش ‌هاي آموزش فلسفه ذهن به کار گرفته شود. براي روشن ساختن نوآوري پداگوژيک حاصل از علوم شناختي در فلسفه ذهن، ابتدا مفروضه ‌هاي معرفت ‌شناختي علوم ‌شناختي بررسي شده است. اين بررسي نشان مي‌ دهد آموزش فلسفه ذهن مستلزم توجه هم ‌زمان به دانستني ‌ها و مهارت ‌هاست. مساله ديگر، تنوع شايستگي ‌ها و تفاوت ‌هاي دانشجويان اين رشته است که با اتخاذ رويکرد بين ‌رشته‌ اي مي ‌توان با تشکيل گروه‌ هاي مطالعاتي نامتجانس، از آن به عنوان يک فرصت بهره برد. بدين ترتيب با بهره ‌گيري از منابع آموزشي متعدد در بررسي يکپارچه ذهن مي ‌توان الگوي غيرخطي حل مساله را به کار گرفت و علاوه بر روش تبيين که در سنت فلسفي جاري بوده از شيوه‌ هاي شبيه ‌سازي کامپيوتري و مطالعات تجربي (مانند علوم اعصاب) براي مطالعه يکپارچه ذهن، فرصت ‌هاي يادگيري دانشجويان را غنا بخشيد.