سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش ملی توسعه کارآفرینی در آموزش های علمی کاربردی کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

امیر مرادی نژاد – مدرس و کارشناس ارشد مرکز آموزش عالی شهید بابایی استان مرکزی – اراک
رضا تاج آبادی – پژوهشگران و کارشناسان ارشد مرکز آموزش عالی شهید بابایی استان مرکزی- ار
کریم مشایخی – پژوهشگران و کارشناسان ارشد مرکز آموزش عالی شهید بابایی استان مرکزی- ار

چکیده:

در حال حاضر تلاش آموزش عالی این است که فارغ التحصیلان آن از دانش کارآمد و فن آوری و مهارت های حرفه ای برخوردار شوند تا بتوانند کارآفرینی کنند و مشاغلی جدید پدید آورند.ایجاد هماهنگی بین عملکرد دانشگاه ها و نیازهای بازار کار از جمله مسائل مهم در آموزش عالی است. از مشکلات دیگر آموزش عالی در زمینه فارغ التحصیلان، عدم امکان جذب مؤثر در بازار کار، عدم رعایت تناسب بین رشته تحصیلی و فعالیت شغلی، جذب بیشتر فارغ التحصیلان در بخش های غیرتولیدی و غیرفعال، دفع فارغ التحصیلان و جذب آنها در کشورهای صنعتی است . نظام آموزشی، انعکاس و ثمره ساختارهای اجتماعی- اقتصادی همان کشور است و عدم کارایی آن از مشکلات ساختاری جامعه سرچشمه می گیرد. توجه به تحولات جمعیتی بخصوص جمعیت شاغل، توجه به عرضه و تقاضا در آموزشی عالی در حل معضل فوق مؤثر و مفید است. هدف از ارائه این مقاله، تبیین نقش آموزش و توسعه کارآفرینی و راهکارهای به کارگیری آن در نظام آموزش عالی علمی کاربردی در رشته های کشاوورزی می باشد. در این مقاله موضوعاتی همچون مفهوم کارآفرینی، توسعه و آموزش کارآفرینی، شرایط و عوامل اثرگذار بر توسعه کارآ فرینی، ضرورت آموزش، سازماندهی آموزش، محتوا و برنامه آموزش، نظام آموزشی هماهنگ با کارآفرینی، چالش های آموزش، مدل راهبردی کارآ فرینی دانشگاهی، سابقه آموزش کارآفرینی در نظام آموزش عالی و توسعه کارآفرینی در نظام آموزش عالی کشاورزی و… مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و در پایان پیشنهاداتی ارائه شده است. روش تحقیق در این پژوهش، مطالعه کتابخانه ای، بررسی منابع مکتوب فارسی و لاتین و جستجوی اطلاعات در اینترنت بوده است.