مقاله آموزش و جهاني شدن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در برگ فرهنگ از صفحه ۶۳ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: آموزش و جهاني شدن
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جهاني شدن
مقاله آموزش
مقاله آزاد سازي
مقاله نئوليبراليسم
مقاله بين المللي شدن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شكوري علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله به بررسي رابطه بين جهاني شدن و آموزش مي پردازد. جهاني شدن به شكل گيري نظام هاي جهاني اشاره دارد كه هر چند در بطن خود فرايند بين المللي شدن را در خيلي از امور مطرح مي سازد، حداقل با آن در اين خصيصه متفاوت است كه ملت ها و جوامع را به عنوان واحد ضروري فرض مي كند. جهاني شدن ابعاد متكثر و مختلفي را دربر مي گيرد كه داراي پيامدهاي همسو درعين حال متناقضي است. اساسا در ادبيات مربوطه، از دو منظر به تاثير جهاني شدن بر قلمروهاي مختلف اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي از جمله آموزش پرداخته شده است: الف) از منظر ايدئولوژيك، كه بر جهان بيني نئوليبراليسم مبتني است و آزادسازي آموزش را به عنوان شرط ضروري براي كارآمدي و كيفيت بالاي خدمات آموزشي مطرح مي سازد؛ ب) از منظر پراگماتيستي، يعني بر اساس واقعيت ها و مصالح موجود، تغيير در آموزش را به دليل خلاهاي موجود، يعني ناتواني دولت ها در تامين مالي بخش آموزش و انعطاف ناپذيري نظام آموزشي سنتي در پاسخگويي به نيازهاي متغير را به عنوان يك الزام مطرح مي كند. اين مقاله با توجه به اين ابعاد، تاثير جهاني شدن را در آموزش در زمينه هايي چون تمركزدايي، فناوري، رشد مهارت هاي چندگانه، مهاجرت و دوران مغزها و نيروي كار، اهداف آموزشي، آزادسازي آموزشي، تقسيم كار بين المللي در دانش مطالعه و بحث و بررسي كرده است. آن استدلال مي كند كه در حالي كه در عصر جهاني، دولت ها هنوز در چارچوب ملي به حيات خود ادامه مي دهند، آموزش و اصلاحات آن، به ويژه آنجا كه به هويت و تمايز در سياست گذاري آموزشي مربوط مي شوند، به عنوان مساله محوري در دستور كار دولت ها باقي خواهد ماند.