سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
ابراهیم محمدلو – دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی

چکیده:
بی شک پیدایش اینترنت و ورود آن به حوزه های مختلف حیات اجتماعی انسانها نقطه عطفی در زندگی بشریت بوده است در روندتکاملی فضای وب ایجاد و راه اندازی شبکه های اجتماعی ارتباطات اجتماعی را دستخوش تحولات شگرف نموده است حوزه آموزشاز پیشتازان بهره برداری از فضای وب و شبکه های اجتماعی آموزشی می باشد.این پژوهش که با بهره گیری از ادبیات موجود در حوزه شبکه های اجتماعی و مدیریت آموزشی در کنار تجارب سی ساله نگارنده درحوزه مدیریت آموزشی تألیف شده است، ابتدا به بررسی روند ورود و تعامل آموزش با شبکه های اجتماعی پرداخته است سپس منافعو تهدیدهای شبکه های اجتماعی از ددیگاه صاحب نظران مختلف مورد کنکاش واقع شده است از جمله می توان اشاره کرد بهاینکه: سایت های شبکه های اجتماعی به دانش آموز فرصت برقراری ارتباط با دیگر دانش آموزان، معلمان، مدیران، دانشآموختگان، هم در داخل و هم خارج ازموسسه آموزشی، اشتراک گذاری منابه و تجربیات، انتقال سریع و بدون محدودیتزمانی و مکانی ارائه می دهد توانائی ابزارهای شبکه های اجتماعی را برای جذب، ایجاد انگیزه و تعامل با دانش آموزان درعمل معنی دار ارتباطی، تبادل محتوا، و همکاری مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است این در حالی است که گروه دیگراز پژوهشگران معتقدند که : خدشه بر حریم شخصی کاربران، دوستی های غیر واقعی، بد فرجامی، منابع بدون مرجع و…مهم ترین چالش های پیش روی آموزش و پرورش از طریق شبکه های اجتماعی است.