سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مهندسی HSE و سومین همایش ملی دانشجویی مهندسی بازرسی فنی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ابوالفضل آتش جامه – بندرعباس – بلواردانشگاه آزاد – شرکت پالایش گاز سر خون و قشم_واحد مهندسی و خدمات فنی
محمد حسین غفاری – بندرعباس – بلواردانشگاه آزاد – شرکت پالایش گاز سر خون و قشم_واحد مهندسی و خدمات فنی

چکیده:

هرساله درمراکزصنعتی ودانشگاه میلیون ها دلارصرف پیاده شدن سیستم ایمنی همچون HSE واموزش کارکنان میشود اما چرا ازیک شرایط پایدارپیروی نمی کند بابحث فرهنگ سازی ایمنی درمحیطهای صنعتی میتوان ازاعمال هزینه های گزاف درخصوص بازنگری سیستم های جاریایمنی و HSE پیشگیری نمود بلکه با رسیدن به مقوله ایمنی آن را به عنوان یک باور و فرهنگ نزدکارکنان معرفی می نماییم و برای رسیدن به این موضوع که HSE is good business می باید هزینه شود