سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش منطقه ای جایگاه تکنولوژی آموزشی در نظام تعلیم و تربیت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

زهرا خزایی – کارشناس فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

چکیده:

آنچه مسلم است ، دنیای قرن بیست و یکم در واقع دنیای استیلای فناوری نوین اطلاعات و دنیای شتابندگی تاریخ به لحاظ تغییرات و تکثیرات شتاب آمیز علمی ، اقتصادی ، فرهنگی ، سیاسی خواهد بود. سیستم ها ی آموزشی در یک جامعه و به تبع آن آموزش و پرورش قادر نخواهد بود همچون جزیره ای خود را منفک از دیگر نهاد های اجتماعی ، ملی و فعل و انفعالات گسترده بین المللی در دهکده جهانی بداند، مطمئنا مرکز ثقل تغییرات و تحولات قرن بیست و یکم خواهد بود . از بیش از سه دهه قبل رایانه و تکنولوژی های مربوط بعنوان ابزارهای کمک آموزشی برای آموزشیاران و مدرسان مطرح گردید. امروزه با کاربرد های گوناگون و قابلیت های بالایی که فناوری اطلاعات و ارتباطات از خود نشان داده است بصورت گسترده ای در امر آموزش مورد استفاده قرار می گیرد و دیگر تصور آموزش بدون فناوری اطلاعات و ارتباطات خیلی مشکل بنظر می رسد . در این مقاله ابتدا به تعریف اجتماعی از فناوری اطلاعات و سپس به بررسی آن در آموزش ، آموزش عالی و کاربرد آن در کشور های توسعه یافته و در حال توسعه و کشورمان ایران پرداخته می شود.