سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش آموزش الکترونیک

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حمیدرضا احمدیان – مدرس دانشگاه و دبیرکمیته تخصصی فناوری اطلاعات مازندران

چکیده:

عصر حاضر را باید تلفیقی از ارتباطات و اطلاعات دانست. عصری که بشر درآن بیش ازگذشته خود را نیازمند به داشتن اطلاعات و برقراری ارتباط برای کسب اطلاعات مورد نیاز میداند. اطلاعات با زندگی بشر آمیخته شده و پدیده ای اجتماعی می باشد. علت اطلاق اصطلاح "عصر اطلاعات" به دوره حاضر به دلیل گستردگی میزان اطلاعات و سرعت تبادل آنها ازطریق محمل های اطلاعاتی مختلف میباشد. در این دوره بشر بیش از پیش خود را نیازمند به داشتن اطلاعات و برقراری ارتباط با جوامع دیگر برای کسب اطلاعات میداند. این حجم گسترده اطلاعات و چگونگی تبادل آن جامعه امروز را درآستانه ورود به فرهنگی قرارداده است که درآن آموزش اطلاعات و دانش محورهای اصلی پیشرفت جامعه خواهند بود. امروزه اطلاعات جایگزین تمامی عناصر تعیینکننده و انقلاب صنعتی شده است. امروزه با در اختیار داشتن فناوری اطلاعاتی و ارتباطی مختلف و پیشرفته، امکان برقراری سریع ارتباط و تبادل سریع اطلاعات بیش ازپیش میسرگردیده است. افراد درهرکجا که باشند میتوانند آخرین اطلاعات مورد نیاز خود را در هر زمینه ای دریافت میکنند. اما بی شک بیشترین تاثیر پدیدآمدن فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی برمحیط های آموزشی بوده است. کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات درآموزش سبب شده است تا محیط آموزشی به سوی مجازی شدن سوق پیدا کند. این امرسبب میشود تا ارتباطات میان افراد به منظور آموزش و گسترش دانش به گونه ای فزاینده ازطریق رایانه امکانپذیر شود. با ظهور و گسترش اینترنت،این رسانه به عنوان یک مکمل جهت تامین نیازهای اطلاعاتی و آموزش مورد استفاده قرارگرفت. مهمترین ویژگی این دوره است. در تار « فناوری اطلاعا ت » گسترش شبکه اطلاعاتی در ابعاد جهانی، و پیشرفت و شکوفایی شگفتی انگیز بزرگ جهان گستر ضیافتی برپاست: ضیافتی از داده ها و دانسته ها، دانش و دانایی، پرسش ها و پاسخ ها. هرکس که بخواهد، میتواند به قدر همت خویش از این گنجینه سهمی ببرد. پنجره ها را به روی هیچ کس نبسته اند، اما کسی را هم دوبار بدین ضیافت فرا نمی خوانند؛ و زمانه غافلان و کاهلان را سزا خواهد داد.