سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی کارآفرینی، خلاقیت و سازمانهای آینده

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

اشرف یعقوبی نجف آبادی – آموزش و پرورش نجف آباد
غلامرضا جهانگیری –
سکینه پولاد جنگ –

چکیده:

کارآفرینی از حوزه هایی است که می توان به افراد آموزش داد با توجه به اکتسابی بودن ویژگیهای کارآفرینان، پرورش این ویژگی ها از طریق برنامه های آموزشی برای فراگیران لازم می باشد، هنگامی که سخن از یادگیری و آموزش می شود نظر ها به نظام آموزش و پرورش معطوف می گردد. که در این مقاله با توجه به دو رویکرد بررسی شده است. رویکردی تحت عنوان رویکرد تولیدی آموزش و پرورش (تولید و ارائه محصول به شیوه ی کارآفرین با رشد همه جانبه دانش آموزان) و دیگری رویکرد تربیتی (آموزش روحیه و روش های کارآفرینی به دانش آموزان)، کارآفرینی فرآیند است نه هدف و تنها در کسب و کار مطرح نیست بلکه شیوه ای از زندگی است که در کلیه ابعاد زندگی فردی، اجتماعی و … تجلی می یابد در این پژوهش از روش مطالعه کتابخانه ای و تجربیات آموزشی در تدریس چند ساله کارآفرینی استفاده شده که به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادهایی انجامیده است از جمله: آموزش منابع انسانی در قالب آموزش های رسمی و غیر رسمی، نظام دار کردن پیشنهادات که منجر به کارآفرینی سازمانی در آموزش و پرورش گردد، پیش بینی دوره های حرفه ای با رویکرد کارآفرینی، نگرش ملی به کارآفرینی به عنوان ضرورت اساسی نظام آموزشی، تعیین روز ملی کارآفرینی، اعطای نشان برجسته ملی به کارآفرینان تدوین کتاب های درسی با نگرش کارآفرینی ( از رویاهای کودکانه تا) اضافه شدن درس کارآفرینی در کلیه رشته های متوسط.