سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

نسرین جزنی – دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

این مقاله سعی می شود ضمن تعریف آموزش چندگونگی نیروی کار، دلیل طراحی و شکل گیری این آموزش ها مطرح شود. وجوه تمایز در نیروی کار سبب اعمال تبعیض هایی در میان کارکنان سازمانی می شود که متداول ترین شان، تبعیض به دلیل نژاد، سن، جنس، قومیت ، مذهب ، گرایش جنسی، گرایش سیاسی و معلولیت است.سازمان های طراز جهانی یکی از رموز موفقیت خود رادر آشکار کردن تفاوت های نیروی کارشان، به جای نادیده گرفتن آن می دانند. پذیرش چندگونگی نیروی کار، کمک به رشدمهارت ها و توانایی های کارکنان می نماید و نیز راهبردی کلیدی در پرورش و توسعه نیروی انسانی خلاق در سازمان به شمار می آید تغییر رفتار به جای تغییر نگرش ها و یا باورهای کارکنان فلسفه طراحی بسیاری از برنامه های آموزشی برای پذیرش و احترام به تفاوت های نیروی کار متنوع به منظور جلوگیری از تبعیض است.