سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

محمدمهدی رشیدی – پژوهشگاه صنعت نفت
غلامرضا اصیلی –
سیدمحمد فرهادی –

چکیده:

ضرورت بهسازی وتوسعه نیروی انسانی از طریق مشارکت کارکنان در بهبود کیفیت و افزایش بازده در سازمانها از یک طرف، و گذر از قرن بیستم و ظهور تکنولوژی اطلاعات و ره آوردهای آن از جمله مرز گستری سازمانها از طرف دیگر نهایتا منجر به توسعه و گسترش واژه های مجازی مانند سامان مجازی، مانند سازمان ها محسوب میشود . با توجه به ضرورت بهبود کیفیت درسازمان از طریق توسعه سازمانی ، نیز تغییر ساختار سازمان ها به سمت مجازی شدن، گسترش مشاغل و پیچیدگی امور، لزوم دسترسی به نرم افزارها و سخت افزارهای مربوط به تکنولوژی اطلاعات و روش های جدید آن و تاثیر آن در فرایند بهبود کیفیت و افزایش بازده پذیرش آموزشهای مجازی غیر قابل اجتناب می باشد. عمده ترین ابزار برای دستیابی به این هدف از طریق آموزش جدید بویژه چگونگی استقرار آموزش های online پرداخته می شود.