مقاله آموزه انتظار و زمينه سازي ظهور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مشرق موعود از صفحه ۱۱۷ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: آموزه انتظار و زمينه سازي ظهور
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انتظار
مقاله زمينه سازي
مقاله ظهور
مقاله آموزه
مقاله سلوک
مقاله انديشه
مقاله جهاني سازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صمدي قنبرعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
موضوع زمينه سازي ظهور، ارتباط محکمي با نحوه نگرش ما به مفهوم و ماهيت انديشه انتظار و نيز رابطه اين آموزه ديني با شرايط، رفتار و تکاليف سياسي ـ اجتماعي جامعه منتظر دارد. در اين نوشتار، ضمن تبيين ماهيت و خاستگاه آموزه انتظار در فرهنگ شيعي، به بررسي رابطه انديشه انتظار با مساله زمينه سازي و مهم ترين ضرورت ها و الزامات آن و نيز ظرفيت هاي جهاني سازي انديشه انتظار، پرداخته شده است.