مقاله آموزه هاي قرآني در آيينه شعر پروين اعتصامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در زن و فرهنگ از صفحه ۶۷ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: آموزه هاي قرآني در آيينه شعر پروين اعتصامي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قرآن
مقاله پروين اعتصامي
مقاله ديوان شعر
مقاله تعليم و تربيت
مقاله نصايح

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لويمي سهيلا
جناب آقای / سرکار خانم: بهاميريان قهفرخي فرخنده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از خصوصيات بارز سروده هاي پروين اعتصامي، بهره گيري از آيات کريمه و نوراني قرآن مجيد مي باشد که بر حشمت و شکوه سروده هاي او دو چندان افزوده است و او را در جواني در رديف «اشعر شاعران» عصر خويش قرار داده است. راز ماندگاري نام پروين در آسمان ادب پارسي را بايد در اعتقاد شاعر به قرآن مجيد و حقايق عملي و زندگي معنوي و حيات عرفاني او جست و جو كرد، به گونه اي كه اين صفت برتر، ديوان شعر او را به يك رساله اخلاقي استوار، تبديل مي نمايد و شعرش را مكتب خانه اي براي ادب آموزي و تعليم و تربيت راستين، نشان مي دهد. وي با طبع بلند و ضمير منير خود، آب حيات و مائده آسماني قرآن را گرفته و با ذوق هنري خود آميخته و به رشته نظم کشانيده است و در اين مسير براي تاثير بيشتر نصايح و موعظه هاي تربيتي خود، از تمثيلات و داستان هاي قرآني و جذابيت هاي خاص آن به نحو احسن استفاده نموده است. در اين مقاله، نگارنده بر آنست که تعاليم و آموزه هاي قرآني را که در جاي جاي ديوان پروين اعتصامي منعکس و جلوه گر مي باشد، مورد بحث و بررسي قرار دهد.