مقاله آميزه مناسبي از اكتينيدين ميوه كيوي و تريپسين براي جداسازي و كشت سلول هاي اندوتليال آئورت موش صحرايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد۱۳۸۹ در مجله دانشكده پزشكي از صفحه ۱۵۳ تا ۱۶۱ منتشر شده است.
نام: آميزه مناسبي از اكتينيدين ميوه كيوي و تريپسين براي جداسازي و كشت سلول هاي اندوتليال آئورت موش صحرايي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اكتينيدين
مقاله تريپسين
مقاله سلول هاي اندوتليال
مقاله آئورت
مقاله موش صحرايي
مقاله كلاژناز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حصاري مهوش
جناب آقای / سرکار خانم: منصوري كامران
جناب آقای / سرکار خانم: مصطفايي علي
جناب آقای / سرکار خانم: بيدمشكي پور علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: آنزيم هاي پروتئوليتيک، خصوصا کلاژنازها براي هضم ماتريکس خارج سلولي، جداسازي سلول ها و کشت اوليه مورد استفاده قرار مي گيرند. با توجه به مشكلات تخليص و مقدار كم کلاژنازها در منابع باکتريايي يا جانوري، يافتن منابع جديد و كم هزينه اين آنزيم ها اهميت دارد. به همين جهت در اين مطالعه اکتينيدين كه فراوان ترين پروتيين ميوه كيوي است، تخليص شد و مخلوط مناسبي از آن و تريپسين براي جداسازي سلول هاي اندوتليال آئورت موش صحرايي به كار رفت.
روش بررسي: سلول هاي اندوتليال آئورت با استفاده از محلول هضمي شامل غلظت هاي متفاوت اکتينيدين (دو تا ۱۶ ميلي گرم در ميلي ليتر) و تريپسين (۰٫۳، ۰٫۶، ۱٫۲ و ۲٫۴ ميلي گرم در ميلي ليتر) در زمان هاي مختلف (۱۵ تا ۹۰ دقيقه) جدا شدند و در محيط کشت DMEM کشت داده شدند. سلول هاي جداشده به واسطه خصوصيات مورفولوژيک و رنگ آميزي ايمونوسيتوشيمي شناسايي شدند و درصد بقا به کمک آزمون تريپان بلو تخمين زده شد.
يافته ها: اکتينيدين در غلظت ۱۰ ميلي گرم در ميلي ليتر به همراه تريپسين با غلظت
۱٫۲ ميلي گرم در ميلي ليتر به مدت ۶۰ دقيقه توانست سلول هاي اندوتليال آئورت موش صحرايي را جدا کند. درصد بقاي سلول هاي ذکر شده در اين شرايط %۹۰ تخمين زده شد. خصوصيات مورفولوژيک و ايمونوسيتوشيمي ماهيت سلول هاي جدا شده به عنوان سلول هاي اندوتليال را تاييد نمود.
نتيجه گيري: يافته ها نشان داد که مخلوط بهينه اکتينيدين و تريپسين اثرات سمي محسوسي بر سلول هاي جدا شده نداشته و گزينه اي مناسب و جديد براي جداسازي سلول هاي اندوتليال آئورت موش صحرايي است.