مقاله آناليز ارتعاش آزاد ورق هاي S-FGM-Coated و S-FGM-Undercoated با شرايط مرزي کلاسيک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مهندسي مكانيك مجلسي از صفحه ۱۹ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: آناليز ارتعاش آزاد ورق هاي S-FGM-Coated و S-FGM-Undercoated با شرايط مرزي کلاسيک
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ورق S-FGM-Coated
مقاله لمينيت
مقاله ارتعاش آزاد
مقاله CPT

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميني نژاد رضا
جناب آقای / سرکار خانم: مهاجراني سيدعليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صمصامي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اميني نژاد شهاب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق ارتعاش آزاد ورق هاي چند لايه اي همراه با شرايط مرزي مختلف را بررسي مي نمايد. ابتدا يک ورق S-FGM با شرايط مرزي مختلف بررسي مي شود. سپس يک ورق دو لايه اي که در آن يک لايه S-FGM بر روي يک زير لايه هموژن (همگن) پوشانده شده، تحت شرايط مرزي مختلف بررسي مي گردد که براي سادگي S-FGM-coated ناميده مي شود. ديگري يک ورق سه لايه اي که در آن S-FGM به عنوان لايه وسط بکار گرفته شده و مواد هموژن متفاوتي در لايه هاي بالايي و پاييني هستند؛ که تحت شرايط مرزي مختلف مي باشد، بررسي گرديده که اين ورق FGM-undercoated ناميده شده است. مدول يانگ ورق تابعي در راستاي ضخامت متغير فرض شده است و ضريب پوآسون در سراسر ورق ثابت باقي مي ماند. گراديان ماده در قسمت FGM از ساختار لمينيت از توابع  Sمانند پيروي مي کند، بدين منظور اين ورقها S-FGM ناميده شده اند. براي ساختارهاي چند لايه اي، محاسبات کميت هاي A11, B11, C11, Q11, S11 در اين موارد پيچيده تعريف شده اند، بنابراين در اين تحقيق يک روشي براي راحت تر شدن محاسبات آنها بکار برده شده است. ابتدا نتايج با نرم افزار المان محدود ABAQUS مقايسه شده و مطابقت خوبي را نشان دادند. سپس مقادير فرکانسهاي هر سه ورق براي شرايط مرزي مختلف و نسبتهاي طول به عرض براي تعدادي از پارامتر ماده بدست آمده اند و به صورت نمودار ارايه گرديدند.