مقاله آناليز تركيبات موجود در اسانس چهار چاشني غذايي و بررسي فعاليت فيبرينوليتيك اين تركيبات در محيط INVITRO که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فيزيولوژي و فارماكولوژي از صفحه ۴۲۳ تا ۴۲۹ منتشر شده است.
نام: آناليز تركيبات موجود در اسانس چهار چاشني غذايي و بررسي فعاليت فيبرينوليتيك اين تركيبات در محيط INVITRO
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فيبرينوليتيك
مقاله اسانس
مقاله كروماتوگرافي
مقاله فيبرينوژن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نادري غلامعلي
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري ديناني نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: جعفريان دهكردي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: عسگري صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: شامي راهله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بيماريهاي آتروترومبوتيك مثل انفاركتوس قلبي و مغزي نتايج وخيم لخته هاي تشكيل شده در ديواره رگ هستند. داروهاي ترومبوليتيك كه براي حل لخته هاي تشكيل شده به كار مي روند محدوديت هاي دارند كه سبب ايجاد خطر و گاهي اوقات نتايج كشنده مي شوند. اين مطالعه به منظور بررسي اثرات فيبرينوليتيك اسانس هاي چهار چاشني غذايي رايج آويشن شيرازي، زردچوبه، دارچين و گلپر صورت گرفت.
روش ها: پس از تهيه اسانس گياهان مربوطه، تركيبات آنها توسط دستگاه GC/MS آناليز گرديد. براي بررسي اثرات فيبرينوليتيك، فيبرينوژن نشاندار با FITC به پلاسما اضافه و سپس براي تشكيل لخته نشاندار به آنها كلسيم اضافه گرديد. استرپتوكيناز در غلظت هاي (۱۰۰-۱۰۰۰U/ml) و اسانس در رقت هاي (۱٫۱۰۰۰، ۱٫۱۰۰ و ۱٫۱۰) به تنهايي و در حضور استرپتوكيناز به لخته نشاندار اضافه و فلورسانس بعد از ۱۰، ۲۰، ۴۰ و۶۰ دقيقه قرائت گرديد (excitation=478nm, emission=510nm).
يافته ها: نتايج نشان مي دهند كه اسانس آويشن شيرازي واجد درصد بالاي از كارواكرول است. و بيشترين خاصيت فيبرينوليتيك را دارد، فعاليت فيبرينوليتيك زردچوبه احتمالا به تركيبات تومرون، زينجي برن و كوركومين كه با درصد بالا در اين گياه وجود دارند برمي گردد. دارچين با درصد بالاي سينامالدئيد فعاليت فيبرينوليتيك كمتر و اسانس گلپر با داشتن درصد بالاي از استرهاي خطي و هگزيل بوتيرات تقريبا فاقد فعاليت فيبرينوليتك مي باشد (p>0.05).
نتيجه گيري: اين مطالعه تصديق كننده فعاليت فيبرينوليتيك آويشن شيرازي، زردچوبه و تا حدودي دارچين در محيط in vitro است و بررسي فعاليت فيبرينوليتيك اين گياهان در محيط in vivo نيازمند بررسي و تحقيق است.