مقاله آناليز تغيير شكل سطحي زمين در اثر زلزله ۶ آذر ۱۳۸۴ جزيره قشم با استفاده از تصاوير راداري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۸ در دانشکده فني دانشگاه تهران از صفحه ۳۶۹ تا ۳۷۷ منتشر شده است.
نام: آناليز تغيير شكل سطحي زمين در اثر زلزله ۶ آذر ۱۳۸۴ جزيره قشم با استفاده از تصاوير راداري
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اينترفراگرام
مقاله آناليز تغيير شكل
مقاله استرين
مقاله تداخل سنجي راداري
مقاله آزيموت آفست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آميغ پي معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: وثوقي بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمين لرزه اي با بزرگاي ۵٫۹ در مقياس امواج محلي در ششم آذر ۱۳۸۴جزيره قشم و بخش هاي وسيعي از استان ساحلي هرمزگان را به لرزه درآورد. در اين نحقيق، ميدان جا به جايي سه بعدي ناشي از زلزله آذر ماه ۱۳۸۴ قشم با استفاده از اينترفراگرام ها و آزيموت آفست هاي مسيرهاي بالا گذر و پايين گذر، به دست آمد. ماكزيمم مقدار جا به جايي به دست آمده، ۱۰ سانتي متر در راستاي غرب، ۶۹ سانتي متر در راستاي جنوب، ۲۲ سانتي متر در راستاي بالا بود. دقت برآورد شده اين مولفه ها، به ترتيب ۰٫۹، ۱۲٫۱، ۱٫۳ سانتي متر به دست آمد. سپس آناليز استرين سه بعدي به روش حل عددي اجزا محدود ، به منظور بررسي تغيير شكل هاي ناشي از حركت هم لرزه اي زلزله انجام شد و كميت هاي ناورداي اتساع و برش اين ميدان جا به جايي استخراج شد. نتايج به دست آمده، بيانگر ماكزيمم كشيدگي  0.006و ماكزيمم فشردگي ۰٫۰۰۵ و ماكزيمم مقدار برش ۰٫۲ در صفحهxy ،  0.4در صفحه XZ و ۰٫۱۹ در صفحهyz ، مي باشد. نتايج به دست آمده، بيانگر تغيير جهت و كشيدگي و فشردگي بيشينه در راستاي گسل هاي پيشنهادي از مطالعات لرزه نگاري پس لرزه هاي جزيره مي باشد و تجمع بيشترين برش و اتساع را در قسمت مركزي جزيره در راستاي گسل معكوس شمال غربي- جنوب شرقي گذرنده از قسمت مياني جزيره نشان مي دهد و در حوالي گسل قشم نيز برش و اتساعي وجود داشته است .