مقاله آناليز تنش مگنتوترموالاستيک و شدت ميدان مغناطيسي القايي در يک مخزن جدار ضخيم کروي FGM که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در مهندسي مكانيك جامدات از صفحه ۴۹ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: آناليز تنش مگنتوترموالاستيک و شدت ميدان مغناطيسي القايي در يک مخزن جدار ضخيم کروي FGM
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مواد،FGM
مقاله مگنتوترموالاستيک
مقاله مخازن کروي
مقاله شدت ميدان مغناطيسي القايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خادمي زاده حسن
جناب آقای / سرکار خانم: قربان پورآراني علي
جناب آقای / سرکار خانم: سالاري محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله يک حل تحليلي براي مساله مگنتو – ترمو – الاستيک يک بعدي در يک مخزن جدار ضخيم ساخته شده از ماده مدرج هدفمند يا FGM که در يک ميدان حرارتي و مغناطيسي يکنواخت و تحت فشار داخلي قرار دارد با استفاده از تئوري مگنتو ترمو الاستيک بدست آمده است. ناهمگني در ماده فرض شده است تا در طول ضخامت ماده به طور شعاعي از يک تابع توزيع نمايي – تواني تبعيت کند. توزيع دما، جابجايي، تنش ها و شدت ميدان مغناطيسي القايي يا انحراف بردار ميدان مغناطيسي به ازاي دو حالت بارگذاري مختلف بدست آمده اند و به ازاي ضرايب نمايي مختلف در نمودارهايي رسم شده و با حالت ماده يکنواخت مقايسه شده اند. با مقايسه و بررسي نتايج مشخص مي شود که با اينکه توزيع جابجايي، تنش و پراكندگي بردار ميدان مغناطيسي در ماده همگن سراميکي و يا فلزي تنها تابع بار و هندسه مخزن مي باشد اما در ماده FGM علاوه بر اينکه تابع بار و هندسه است به نحوه توزيع ماده نيز وابسته است که اين وابستگي مي تواند جهت کنترل توزيع جابجايي ها، تنش ها و پراكندگي بردار ميدان مغناطيسي مفيد واقع شود و در نتيجه مي توان با انتخاب يک ثابت ناهمگني مناسب، يک مخزن بهينه طراحي کرد.