مقاله آناليز حساسيت روش شاخص- همپوشاني DRASTIC در فرآيند آسيب پذيري سفره آب زيرزميني (بررسي موردي: دشت قزوين) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مرتع و آبخيزداري (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۳۵۳ تا ۳۶۲ منتشر شده است.
نام: آناليز حساسيت روش شاخص- همپوشاني DRASTIC در فرآيند آسيب پذيري سفره آب زيرزميني (بررسي موردي: دشت قزوين)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسيب پذيري
مقاله تجزيه حساسيت
مقاله DRASTIC
مقاله آبخوان قزوين
مقاله سامانه داده هاي جغرافيايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تاکي رضوان
جناب آقای / سرکار خانم: خياط خلقي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: روشني احسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روش شاخص همپوشاني DRASTIC بيشترين کاربرد را در بررسي آسيب پذيري آبهاي زيرزميني دارد که منجر به تهيه نقشه هاي آسيب پذيري آبخوان مي شود. با توجه به اينکه اين روش از مشخصه هاي مختلفي همانند عمق آب زيرزميني و خاک، هدايت آبي آبخوان و … بهره گيري مي کند، گزينش وزن ها و نسبت هاي مناسب از اهميت ويژه اي برخوردار است. در اين بررسي، تحليل حساسيت مربوط به روش شاخص همپوشاني DRASTIC در منطقه دشت قزوين بررسي شد. براي تحليل و انجام تجزيه از نرم افزار سامانه داده هاي جغرافيايي ILWIS بهره گيري شد. بررسي انجام شده تاثير نسبت ها و وزن هاي داده شده به مشخصه ها را در دو قسمت تجزيه حساسيت حذف نقشه و تجزيه حساسيت تک مشخصه اي ارزيابي مي کند. تجزيه حساسيت حذف نقشه نشان داد که همه مشخصه هاي شاخص DRASTIC در ارزيابي آسيب پذيري اهميت داشته و از حساسيت بالايي نسبت به حذف برخوردار هستند و نمي توان از هيچکدام آنها صرفنظر کرد و بيشترين حساسيت مربوط به مشخصه هدايت آبي بوده است. نتايج در منطقه مورد بررسي نشان داد که عمق سطح آب با آنکه يکي از مهم ترين مشخصه ها در برآورد ميزان آسيب پذيري بوده، ولي مشخصه محيط آبخوان با ميزان ميانگين وزني موثر ۲۵٫۴ درصد، حساسيت مشخصه بالاتري نسبت به ديگر مشخصه ها دارد و با وزن نظري (وزن تعريف شده در شاخص) اختلاف زيادي در حدود ۱۳ درصد دارد. روش بکاربرده شده مناسب ترين روش براي انجام تحليل حساسيت مربوط به روش شاخص همپوشاني DRASTIC قلمداد شده و تفسيري واقعي از نقشه هاي آسيب پذيري و شاخص آسيب پذيري (DRASTIC) را در منطقه نشان مي دهد.