مقاله آناليز رسوبات جزر و مدي كوارتزيت راسي در شرق زرند كرمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي چينه نگاري و رسوب شناسي (مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان) از صفحه ۱ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: آناليز رسوبات جزر و مدي كوارتزيت راسي در شرق زرند كرمان
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کوارتزيت راسي
مقاله محيط جزر و مدي
مقاله رخساره هاي سنگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زندمقدم حامد
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي حرمي سيدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محبوبي اسداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رسوبات کوارتزيت راسي در شرق زرند کرمان به ضخامت متوسط ۵۰ متر در بين رسوبات سيليسي آواري قرمز رنگ سازند داهو و نهشته هاي کربناته سازند کوهبنان قرار گرفته است. جهت تفسير محيط رسوبي اين واحد سنگي سه برش گزوئيه، کتکوئيه و داهوئيه واقع در شرق زرند اندازه گيري شده است. مطالعات صحرايي و ميکروسکوپي منعکس کننده يک پتروفاسيس کنگلومرايي و سه پتروفاسيس ماسه سنگي چرت آرنايت، کوارتز آرنايت و ساب ليت آرنايت شده است که از مچوريتي بافتي و ترکيبي بالايي برخوردارند. همچنين آناليز رخساره هاي سنگي اين رسوبات منجر به شناسايي سه رخساره دانه درشت (Gcm, Gms, Gt)، هفت رخساره دانه متوسط (Sp, St, Sh, Sl, Sr, Sm, Se)، يک رخساره دانه ريز (Fl) و سه رخساره حدواسط (Sr (Fl), Sr/Fl, Fl (SR)) شده است. شواهد ساختي و بافتي به علاوه جهت جريان غالب بايمدال در اکثر رخساره ها، بيانگر ته نشست اين رسوبات در يک محيط جزر و مدي است، به طوري که رسوبات دانه درشت مربوط به کانالهاي جزر و مدي، رسوبات ماسه سنگي اغلب در کانال و پهنه بين جزر و مدي و رسوبات دانه ريز گلسنگي در پهنه بالاي جزر و مدي برجاي گذاشته شده اند. با توجه به گسترش وسيع نهشته هاي کوارتزيت راسي، اميد است که اين داده ها بتواند در تحليل حوضه و بازسازي جغرافياي ديرينه کامبرين مفيد واقع شوند.