مقاله آناليز مميزي آميخته درپيش بيني ورشکستگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۶ در تحقيق در عمليات در كاربردهاي آن (رياضيات كاربردي) از صفحه ۱۵ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: آناليز مميزي آميخته درپيش بيني ورشکستگي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رده بندي
مقاله خوشه بندي
مقاله الگوريتم
مقاله آناليز مميزي خطي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ركابدار قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: چيني پرداز رحيم
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني بهاره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آناليز مميزي خطي بر مبناي نرمال بودن کلاس ها مي باشد. درحالتي که کلاس ها نرمال نباشند براي رده بندي موثر بين کلاس ها و تعميم مميزي خطي مي توان فرض کرد که کلاس ها از زيرکلاس هايي تشکيل شده اند که داراي توزيع نرمال هستند مميزي در اين حالت آميخته مي باشد و برآورد پارامترهاي مدل آميخته با الگوريتم امکان پذير است در اين حالت کران تصميم بين کلاس ها غيرخطي است. براي رده بندي بين شرکت هاي ورشکسته و فعال در بورس تهران مميزي خطي با مميزي آميخته مقايسه شد نتايج نشان داد که دقت رده بندي با مميزي آميخته بيشتر از مميزي خطي است.