مقاله آناليز يک ساختار بهينه جهت برش جمجمه در جراحي کرانيوپلاستي، به کمک تحليل المان محدود در يک بيمار مبتلا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در طب جانباز از صفحه ۲۷ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: آناليز يک ساختار بهينه جهت برش جمجمه در جراحي کرانيوپلاستي، به کمک تحليل المان محدود در يک بيمار مبتلا
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جراحي کرانيوپلاستي
مقاله کرانيوسين استوزيس
مقاله تحليل المان محدود استخوان جمجمه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مسافرخورجستان ساناز
جناب آقای / سرکار خانم: نجاريان سيامك
جناب آقای / سرکار خانم: درب اماميه گلديس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: يکي از بيماري هاي ژنتيکي، کرانيوسين استوزيس مي باشد که در آن يک يا چند شکاف جمجمه اي، زودتر از زمان طبيعي خود بسته مي شوند. در اين به هم چسبيدگي، تغيير شکل در جمجمه به وجود مي آيد که منجر به عدم رشد طبيعي مغز و عقب ماندگي ذهني مي گردد. عوارض اين بيماري، افزايش فشار در جمجمه و تغيير فرم استخوان جمجمه و صورت مي باشد که جهت رفع عوارض به وجود آمده، جراحي کرانيوپلاستي انجام مي گيرد. چگونگي برش استخوان جمجمه و طرز قرارگيري پليت ها بر روي آن، از اهميت بالايي در جراحي کرانيوپلاستي برخوردار است و بر روي ميزان تنش هاي وارده بر جمجمه تاثيرگذار خواهد بود.
هدف: در اين مقاله، استخوان جمجمه در نرم افزار CATIA مدل سازي شده و با استفاده از نرم افزار ABAQUS مورد تحليل قرار گرفته است.
مواد و روش ها: ساختار بهينه جهت برش جمجمه در انجام اين جراحي، ارايه شده است. در اين مقاله، طراحي جمجمه به سه طريق انجام گرفته است. مرحله اول، ارايه مدل ساده اي از جمجمه با به کارگيري برش هاي ساجيتال و فرونتال مي باشد که طراحي اين مدل بر اساس ابعاد جمجمه بيمار انجام گرفته است. در مرحله دوم، مدل جمجمه با جزئيات آناتوميک، در نرم افزار ۳DMAX ارايه شده و در مرحله سوم، مدل با به کارگيري تصاوير CT بدست آمده از نرم افزارMRIcro ، طراحي شده است.
نتايج: پس از بررسي مدل هاي ارايه شده، به منظور تحليل جمجمه در جراحي کرانيوپلاستي، مدل اول انتخاب شد.
بحث: بر اساس نتايج بدست آمده، برش جمجمه در اين جراحي، ساختار مکانيکي پايداري را فراهم مي کند.