مقاله آناليز پلي مورفيسم DNA القا شده در موشها بوسيله تشعشات راديواكتيو حاد و مزمن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در زيست شناسي ايران از صفحه ۵۰۶ تا ۵۱۵ منتشر شده است.
نام: آناليز پلي مورفيسم DNA القا شده در موشها بوسيله تشعشات راديواكتيو حاد و مزمن
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پلي مور فيسم
مقاله اشعه
مقاله موش
مقاله Random Amplified Polymorphic DNA

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادنسب بدرآبادي شهين
جناب آقای / سرکار خانم: محمدآبادي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شفچنكو ولاديمير آندريويچ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نتايج تحقيقات زيادي نشان داده كه در جمعيتهاي گياهي و حيواني كه به طور طبيعي تحت تاثير اشعه قرار گرفته اند ناپايداري ژنتيكي مشاهده مي شود. هدف از تحقيق حاضر ما اين بود كه پلي مور فيسم RAPD در زاده هاي حاصل از والديني كه ۳ گري و نيز والديني كه به طور مزمن (مجموع دز ۳۷ سانتي گري) اشعه دريافت كرده بودند مورد بررسي قرار گيرد. روش (RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA به طور گسترده اي براي طبقه بندي نژاد ها، لاينها، ارقام و محيط كشتها و نيز براي رسم نقشه هاي فيلو ژنتيكي استفاده مي شود. از نقطه نظر مانيتورينگ ژنتيك تشعشع، نكته مثبت روشRAPD  اين است كه بررسي ژنوم بچه هاي والدين اشعه ديده خيلي سريع امكان پذير است و نيازي به دانستن توالي ژنوم موجود از قبل نيست. در اين آزمايش از موشهاي نر لاين BALB/c، CBA/lac و ماده هاي هيبريد (CBA/lac×c57/black) استفاده شد. نتايج اين آزمايش نشان داد كه استفاده از اين پرايمر ها بيشترين تغيير پذيري ماركر هاي RAPD را در زاده هاي موشهاي نري مي دهد كه تحت اشعه گاماي حاد با دز ۳ گري سه ماه قبل از جفتگيري قرار داشتند. همچنين افزايش سطح پلي مور فيسم DNA در زاده هاي موشهايي كه تحت اشعه گاماي مزمن بودند مشاهده گرديد. نتايج مشخص كرد كه سطح پلي مورفيسم در موشهاي اشعه ديده در مقايسه با موشهاي كنترل ۵۰-۲۷درصد بالاتر است. استفاده از اين مجموعه پرايمر ها (۷۵۹، ۷۶۰، M1 (761 و ۷۶۳)، ۷۶۵ و M2 (766، ۷۶۸، ۷۶۹ و ۷۷۵)) امكان داد كه افزايش معني داري در فراواني متوسط باندهاي جديد در زاده هاي گروه تيمار به دست آيد كه فرصت تحقيقات بعدي در اين سيستم را براي مطالعه القا ناپايداري ژنومي مي دهد.