سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیر مصطفی پور – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک گروه ساخت وتولید دانشگاه تبریز
احمد نژادابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید دانشگاه تبریز

چکیده:

یکی از مسائل مهمدر جوشکاری وجود تنشهای پسماند در قطعات جوشکاری شده می باشد. تنشهای پس ماند بر روی عمر خستگی، خزش ، شکست و اعوجاج قطعات تاثیر زیادی می گذارد. با توجه به اهمیت این مسئله تعیین مقدار تنشهای پسماند و نحوه توزیع آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مقاله با روش آنالیز المان محدود ترمو الاستو پلاستیک و در محیط نرم افزار و با اعمال خواص متغییر با دمای مواد مقدار و توزیع تنشهای پسماند در جوشکاری لب به لب دو لوله از جنس فولاد ضد زنگ ۳۰۴ بررسی شده است. معتبر سازی نتایج ، به کمک مقایسه نتایج حاصل شده با نتایج تجربی انجام گرفته است. نتایج حاصل شدهنشان می دهد که توزیع تنش فن مایزز در مناطقی که در حین جوشکاری احتمال بروزترکها وجود دارد. دارای مقدار کششی ماکزیمم می باشد و این حالت باعث افت شدید استحکام سازه جوشی خواهد شد.