سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جمال زمانی – استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مجید سلیمانی – کارشناس ارشد دانشکده مکانیک دانشگاه گیلان
ابوالفضل درویزه – استاد دانشکده مکانیک دانشگاه گیلان
غلامحسین لیاقت – استاد دانشکده مکانیک دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

اعضای جدار نازک مانند صفحه ، پوسته، صفحه ساندویچی…. کاربردوسیعی در مکانیزمهای جذب انرژی دارند و در معرض نیروهای فشاری در جریان برخورد میتوانند جابجایی زیادی را تحمل کنند .به همین منظور محققین تحلیلهای بسیاری بر روی این سازه ها انجام داده اند تا با به دست آوردن روابطی با دقت مناسب میزان جذب انرژی و نیروی لازم لهیدگی را بدون انجام آزمایشات عملی محاسبه کنند.در این مقاله سعی بر آن شده تا میزان تأثیر پذیری پارامتر هندسی ارتفاع و مکانیکی جنس سلول را بر میزان نیروی لهیدگی در بارگذاری out of plane بررسی شود. نتایج حاصله از این بررسی بیانگر تأثیر ارتفاع در نیروی میانگین لهیدگی است که در روابط محققین گذشته در نظر گرفته نشده است.