سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هادی شهبازی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن، دانشکده فنی، دانشگاه ترب
امیر حسن زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن، دانشکده فنی، دانشگاه ترب
محسن جمشیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن، دانشکده معدن و ژئوفیزیک،
عباس اسدالهی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن، دانشکده معدن و ژئوفیزیک،

چکیده:

یک سیتم تهویه شامل مسیرهای هوایی مرتبط، کارگاه ها و تجهیزات تهویه می باشد که می توان آن را به صورت یک شبکه که مسیرهای هوا به صورت شاخه و محل ارتباط آنها به شکل گره می
باشد، نمایش داد . با توجه به این خصوصیت می توان سیستم تهویه و محل ارتباط آنها را با روش های پژوهش عملیاتی در شبکه مدل سازی کرد . در این مقاله سعی شده تا با روش های برنامه ریزی خطی و عدد صحیح، دو حالت شبکه تهویه در معادن مورد بررسی قرار گرفته تا از یک جهت هزینه تهویه را بهینه سازی کنیم و از جهت دیگر جانمایی و اندازه هر کدام از بادبزن ها وریگلاتورها را به دست آوریم . از تکنیک های پژوهش در عملیاتی فقط در حالتی که جریان در شاخه ها کنترل شده یا نیمه کنترل شده است، می توان استفاده کرد . برنامه ریزی خطی یا غیر خطی و اعداد صحیح می تواند هزینه سالانه انرژی را کمینه نموده و حتی بادبزن ها و جانمایی آنها را مشخص نماید