سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی نیکخواه – کارشناس ارشد مهندسی زلزله ( سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور )
علی نورزاد – رئیس هیئت اجرایی کمیته ملی سدهای بزرگ کشور

چکیده:

با توجه به اهمیت و نقش سدها در تامین آب مورد نیاز شرب، کشاورزی و صنعت لازم است نسبت به طراحی ایمن و مطمئن آنها بخصوص در برابر خطرات ناشی از ز لزله اقدام نمود . نظر به لرزه خیز بودن کشورمان تحلیل دینامیکی چنین سازه هایی از اهمیت خاصی برخوردار است . در این تحقیق ابتدا در مورد آنالیزهای دینامیکی در حالت خطی وغیر خطی مصالح با استفاده از نرم افزارANSYS توضیح داده شده و سپس برای سد مخزنی کوثر آنالیزه ای طیفی ودینامیکی با طیف و رکورد زمین لرزه ناغان انجام شده است . نتایج بدست آمده با نتایج شرکت IIGH مشاور طرح سد کوثر) مقایسه گردیده و نشان داده شده که از تطابق خوبی برخوردار است . مقایسه نتایج حاکی از رشد و گسترش ترک در نقاط مورد تمرکز تنش های کششی می باشد. موقعیت ترکها و نحوه گسترش آنها در بدنه سد به منظور درک صحیح تر از رفتار سد در زمین لرزه های بزرگ محتمل بدست آمده است.