سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

غلامحسین کرمی – دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

داده های آزمایش پمپاژ مربوط به سفره های کارستی اغلب با استفاده از روش های استاندارد که برای سفره های دانه ایارائه شده اند، آنالیز میشوند. روش های استانداردی که برای آنالیز داده های آزمایش پمپاژ در سفره های کارستی مورد استفاده قرار می گیرند غالبا روش های Cooper & Jacob (1946) , Theis (1935) می باشند . بعضی از محققین برای آنالیز داده های آزمایش پمپاژ در سفره های کارستی از روش هایی که بر پایه تئوری تخلخل دوگانه استوارند . استفاده کرده اند. سوال یکه این جا مطرح است این است که کدام یک از این روش ها برای آنالیز داده های آزمایش پمپاژ مناسب تر می باشند. به نظر می رسد که در بسیاری از موارد مناسب ترین روش برای آنالیز داده های آزمایش پمپاژ در سفره های کارستی استفاده از روش های Theis (1935) و یا Cooper & Jacob (1946) است. در صورتیکه در بعی موارد برای آنالیز داده های آزمایش پمپاژ در سفره های کارستی باید از روش هایی که اساس آنها تئوری تخلخل دوگانه می باشد، استفاده نمود. در این مقاله بر اساس شکل منحنی افت – زمان مربوط به چند آزمایش پمپاژ در مناطق مختلف کارستی، مناسب ترین روش آنالیز داده های آزمایش پمپاژ در سفره های کارستی ارائه شده است.