سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علیرضا زبرجدی – دانشگاه تربیت مدرس
حسین میرزایی ندوشن – موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
قاسم کریم زاده – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

بروموس نومتلوس گیاهی مرتعی بوده که بطور نسبی به استرس های زنده و غیر زنده محیطی مقاومت می باشد در بررسی حاضر جمعیت ارگونه معرتعی B tomentellus که از نقاط مختلف کشور جمع آوری شده بودند جهت بررسی های کاربولوژیکی مورد اندازه گیری های مختلف کروموزومی قرار گرفتند.