سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
افشین رضایی مقدم – کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شهید بهشتی،

چکیده:
نیروگاه های سهموی خطی نقش قابل توجهی در تولید برق حرارتی خورشیدی دارند. در نیروگاه حرارتی سهموی خطی ابتدا پرتو های خور شید با استفاده از سطوح انعکاسی روی یک دریافت کننده متمرکز شده و سپس انرژی دریافت شده توسط سیال عامل موجود در دریافت کننده، جذب و به کمک مبدل های حرارتی، این گرما درسیکل تولید توان به الکتریسیته تبدیل می شود. از آنجا که سهم قابل توجهی از راندمان بخش خورشیدی به گرد آورنده اختصاص دارد و کاهش اتلافات حرارتی در این جزء در عملکرد بهینه ی کل مجموعه موثر است، در این مقاله شبیه سازی عملکرد حرارتی گردآورنده های سهموی خطی انجام شده است. در این مدلسازی پارامترهای موثر بر عملکرد دریافت کننده لحاظ و اثر آن ها بررسی گردیده است. نتایج نشان می دهد که عملکرد لوله دریافت کننده وابستگی کمی به دبی و نوع سیال ناقل حرارت دارد و کارکرد در دماهای بالاتر علیرغم کاستن از کارایی لوله ی دریافت کننده، سبب افزایش راندمان سیکل قدرت می شود. همچنین سرعت باد نیز تاثیر کمی بر راندمان دریافت کننده دارد و مارپیچ کردن لوله ها سبب افزایش آشفتگی جریان سیال ناقل حرارت و افزایش نرخ انتقال حرارت می گردد