سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امین رضا کمالیان – استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه سیستان و بلوچستان
امیر فاضل – کارشناس کامپیوتر و دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه سیس

چکیده:

زنجیره تامین با استفاده از فناوریهای جدید می تواند یک زنجیره همکاری مناسب در بین شرکتهای مختلف عضو خود و در محیط جهانی و به شدت متغیر ایجاد نماید. امروزه برترین و مهمترین این فناوریها RFID یا همان سیستم های شناسایی از طریق امواج رادیویی می باشد در حال حاضر فناوری RFID ابزاری است که رشد بی نظیری در کاربردهای صنعتی، تجارت، زنجیره تامین و … داراست. و شرکتهای بزرگ دنیا در آمریکا، اروپا و حتی در اسیای شرقی به طور فزاینده ای از این فناوری استفاده می کنند فناوری RFID ابزاری است که در مدیریت زنجیره تامین کاربردهای فراوان و بی نظیری دارد و برای اعضای این زنجیره مزایای بیشماری را به بار می آورد ولی آنچه که در مطالعات و کاربردهای مربوطه نادیده گرفته شده است بررسی موانع بکارگیری و مزایای RFID در زنجیره تامین سازمان ها از دیدگاه موشکافانه و جزئی نگر، و دسته بندی این موانع و مزایا به طور مناسب و کاربردی است لذا هدف اصلی این مقاله آن است که با دیدی عمیق موانع بکارگیری و مزایای RFID در مدیریت زنجیره تامین را بررسی تجزیه و تحلیل و دسته بندی کند و چهارچوبی مفهومی در این زمینه ارائه نماید تا راهگشایی برای بکارگیری این فناوری به روز دنیا در مدیریت زنجیره تامنی سازمانهای ایرانی و مدیریت این زنجیره باشد.