سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

اسماعیل حسن زاده – گروه فیزیک دانشگاه اصفهان
محمد امیدواری – گروه فیزیک دانشگاه اصفهان

چکیده:

با استفاده از تحلیل طیفی فرایند تولید و نابودی اوزون در آرام سپهر بررسی می شود. برای مشخص کردن میزان اوزون در کل فصول داده ها به مولفه فرکانس بالا تبدیل می گردند، سپس تابع چگالی طیفی استفاده می شود. این اندازه گیری در مقیاس بزرگ افت و خیزی را که به دلیل وجود اوزون تاثیر می پذیرد را در این موقعیت نشان می دهد در مجموع داده های که از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ از تحلیل طیفی داده های اوزون پیکهای که در مدت ۲،۴۰ و ۲۰۰ روزه تکرار می شوند برآورد می شوند.