سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی اصغر جعفری – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران
سید محمدرضا خلیلی – استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران
کرامت ملک زاده فرد – استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران، مجتمع دانشگاهی هوافضا
بهروز افطاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ته

چکیده:

در این مقاله با استفاده از ترکیب جدیدی بر اساس تئوری بهبود یافته مرتبه بالا صفحات ساندویچی، ارتعاشات آزاد صفحات ساندویچی کامپوزیتی با هسته انعطاف پذیر هفدمند بررسی شده است. سطح مشترک هسته با رویه ها شامل اتصال کامل بوده و همچنین در این مقاله فرض شده است که هسته قابلیت تحمل تنش های صفحه ای را نیز دارا می باشد و اثر آن ها در پاسخ ها مد نظر قرار گرفته است. معادلات حرکت با استفاده از اصل همیلتون استخراج گردیده اند. معادلات بدست آمده برای هر حالتی از جمله شرایط مرزی مختلف و همچنین توابع مختلف توزیع خواص مواد هدفمند مانند: تابع توانی، تابع نمایی، تابع هلالی شک و غیره قابل استفاده می باشند. حل تحلیلی برای یک ورق ساندویچی با شرایط مرزی ساده با استفاده از تکنیک نویر و با حل معادله مقادیر ویژه بدست آمده است.