سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هوشنگ تقی زاده – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، عضو هیات علمی گروه مدیریت صنعتی
رضا محبوبی – رئیس امکان سنجی شرکت تراکتورسازی ایران

چکیده:

این مقاله چگونگى انجام آنالیز ارزش را براى بخش هاى ادارى سازمان ها ارائه مى دهد. در این متدولوژی ابتدا خط مشی آنالیز ارزش اداری سازمان تدوین، و پس از آن با استفاده از متدهای مهندسی روشها، مستندسازی فرایندهای اداری انجام گرفته و زمینه ی تحلیل با ابزارهای مهندسی روش ها فراهم می گردد. با انجام تحلیل، عملکردهاى فاقد ارزش (غیر مفید یا زاید) از عملکردهاى خالق ارزش (مفید) بازشناخته مى شوند. انجام آنالیز ارزش اداری در سازمان با بهره گیری از چک لیست ارائه شده در این مقاله، مورد ارزیابی قرار می گیرد. در نهایت گام های اجرایی انجام آنالیز ارزش در بخش هاى ادارى ارائه می شود.