سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مصطفی مومن نوروزانی – کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران
محمدحسن بازیار – استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

چکیده:

در این تحقیق به بررسی پاسخ شمع در برابر بارهای محوری با استفاده از روش تفاضلات محدود و در محیط سه بعدی پرداخته شده است. نرم افزار استفاده شده، نرم افزار FLAC3D بوده و برای مدلسازی از دو تکنیک مدلسازی شمع با استفاده از المان PileSEL و FLAC3D استفاده شده است که با استفاده از این نرم افزار می توان میزان نشست و ظرفیت باربری شمعها را تعیین نمود. در این تحقیق آنالیز حساسیتی بر روی پارامترهای وردی المان PileSEL انجام شده است. در ادامه برای دو مطالعه موردی مقایسه ای بین میزان نشست اندازه گیری شده در محل و میزان نشست بدست آمده از نرم افزار انجام گرفته و مشاهده می گردد که تطابق خوبی بین این نتایج وجود دارد.