سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا شهیدی – مهندسین مشاور زایند آب اصفهان
فرید عرب زاده – مهندسین مشاور زایند آب اصفهان

چکیده:

در این مقاله ، با انتخاب منحنی نیرو تغییر شکل سازه تونل ، بصورت کنترل شده در فواصل زمانی ، مسئله مدت زمان آزاد شدن تنشها در حین حفاری تونل و نصب ساپورتهای موقت و در نهایت پایداری سیستم تونل ، مدل شده است.مدل ارائه شده در واقع یک مدل مهندسی با کنترل ضریب اطمینان می باشد . دراین تحقیق که در واقع روش بکار رفته در آنالیز و طراحی سازه تونل طرح انتقال آب چشمه لنگان نیز می باشد ، با مدل کردن مسئله مدت زمان آزاد سازی تنشها و مراحل مختلف اجرا ، اعم از حفاری ، نصب ساپورتهای موقت و در نهایت اجرای سیستم محافظ بتنی ، روشی در خصوص طراحی تونلها به همراه ساپورتهای موقت در محیط سنگ و یا خاک ارائه شده است . آنالیز مربوطه در حالات استاتیکی و دینامیکی ( زلزله ) با در نظرگرفتن یک محیط کرنش مستوی با معیار شکست موهر – کلومب و لحاظ کردن اثرات متقابل خاک و سازه در محیط Plaxis انجام شده و نتایح ارائه شده است .