سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیر مصطفی پور – استادیار گروه ساخت و تولید دانشکده فنی، مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز
صمد ندیمی – مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی و آموزشکده سما ممقان

چکیده:

در جوشکاری ذوبی وجود سیکلهای حرارتی پیچیدهایجاد تنشهای پسماند جوشی می گردد . مطالعه این تنشهای پسماند بدلیل اینکه ارزیابی شکست سازه های جوشی غالبا تحت تاثیر این تنشها قرار دارد، بسیار حائز اهمیت می باشد. بدلیل تغییرات پیچیده دمائی، انبساط و انقباض حرارتی و تغییر خصوصیات مواد با دماو زمان، پیشگویی این تنشها بسیار مشکل می باشد. در این مقاله تنشهای پسماند جوشی در دو ورق از جنس فولاد SAE1020 با استفاده از آنالیز المان محدود در محیط نرم افزار ANSYS مورد مطالعه قرار گرفته و تنشهای پسماند از نظر مقدار و نحوه توزیع در مقاطع مختلف جوش بدست آمده است. بمنظور دستیابی به درجه بالایی از دقت، خصوصیات فیزیکی و مکانیکی قطعه اعم از تنش تسلیم، مدول الاستیک، ضریب پواسون، ضریب انبساط حرارتی، ضریب رسانش گرمایی و گرمای ویژه متغیر با دما در نظر گرفته شده و به منظور شبیه سازی فرایند از تکنیکتولد و مرگ المان به همراه آنالیز کوپله متوالی استفاده شده است.