سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرزانه ممتازی – مشهد ، دانشگاه فردوسی، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی
جمشید درویش – مشهد ، دانشگاه فردوسی، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی
فرشته قاسم زاده – مشهد ، دانشگاه فردوسی، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی
علی مقیمی – مشهد ، دانشگاه فردوسی، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی

چکیده:

برای بررسی اشکال در زیست شناسی و پزشکی از تکنیک های مورفومتریک استفاده می شود. این تکنیکها در دهه اخیر رشد چشمگیریداشته اند یکی از این روش ها Outline