سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش GIS شهری

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهران رفیعی – کارشناس ارشد شهرسازی سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
فریده امجدی – کارشناس ارشد شهرسازی سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور

چکیده:

بخش پلیس شهر نیویورک New York City Police Department (NYPD) انقلابی از طریق GIS و آمارگیری هایی که ازجرم و جمایت انجام می شد و از گسترش دادن آنالیز های مربوط به جرم های کوچک اتفاق افتاده استفاده های بسیاری نمود. NYPD از ترکیب روشهای آنالیز آماری تبهکاریها به روشی ملی و بین المللی برای شناسایی مناطق مستعد تبهکاری وجرم و جنایت رسیدند. GIS نقش یک عامل حیات و زندگی را در استراتژی به کاهش رساندن جرم و جنایت در سطح کشور می تواند بازی کند.
در فرایند آنالیزهای انجام شده، چهار گام اصلی در به کاهش رساندن جرم و جنایت درمناطق و زمانهای بحرانی در سطح یک منطقه شناسایی گردید که عبارتند از :
– اطلاعات دقیق و به هنگام
– صف آرایی یا موضع گیری سریع
– تاکتیک و فنون اثر بخش و قابل اجرا
– تدارکات و پشتیبانی سخت و ارزیابی